• DAMM

  TetraFlex® DAMM to rozwiązanie składające się ze stacji bazowych oraz zintegrowanej funkcjonalności programowej. System rozszerzalny zależnie od zmieniających się wymogów użytkownika.

 • DGT

  Zintegrowane systemy łączności o rozbudowanej funkcjonalności dyspozytorskiej produkcji DGT to integracja różnych systemów łączności radiowej i systemów telekomunikacyjnych.

 • KIRISUN

  Nowoczesne radiotelefony, stacje bazowe i przemienniki DMR. Doskonała jakość audio, bogata funkcjonalność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkownika to najważniejsze cechy produktów.

 • ICOM

  Szeroka oferta radiotelefonów profesjonalnych japońskiego producenta ICOM Inc. charakteryzujących się wysoką jakością wykonania i doskonałymi parametrami radiowymi.

RadioSys - Sprawdzony partner w łączności radiowej

RadioSys

Sprawdzony partner w łączności radiowej

Przedsiębiorstwo RadioSys Sp. z o.o., działające do końca 2015 roku pod nazwą SRS Polska, zostało utworzone w 2010 roku, jako część międzynarodowej organizacji zwanej VHF Group. Grupa skupiała firmy z branży radiokomunikacyjnej działające w państwach nadbałtyckich m.in. w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii i Polsce.

W roku 2015 RadioSys zostało włączone do struktur grupy kapitałowej polskiego przedsiębiorstwa DGT, krajowego lidera rynku IT. Firma początkowo specjalizowała się w profesjonalnych systemach łączności standardu TETRA, wprowadzając na polski rynek urządzenia brytyjskiej firmy Sepura i duńskiego producenta infrastruktury DAMM.

Obecnie RadioSys oferuje kompletne rozwiązania z dziedziny nowoczesnej radiokomunikacji i teleinformatyki.

Firma jest partnerem japońskiego producenta ICOM.

Najnowszym produktem w ofercie są radiotelefony, stacje bazowe i przekaźnikowe chińskiego producenta Kirisun. RadioSys jest wyłącznym dystrybutorem produktów Kirisun w Polsce.

Naszym Klientom oferujemy

Cyfrowe systemy łączności radiowej:
Cyfrowe systemy standardu TETRA oraz DMR. Kompleksowe rozwiązania od projektu sieci poprzez dostawę, instalacje i uruchomienie.
Integracja systemów radiowych
Umożliwienie współpracy dotychczas niekompatybilnych systemów radiowych. Rozbudowa funkcjonalności systemu radiowego.
Analogowe systemy łączności radiowej
Radiotelefony analogowe doskonałej jakości. Ekonomiczne rozwiązanie dla małych organizacji.
Projektowanie sieci
Przygotowanie projektów sieci radiowych, audyty radiowe na obiektach. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia radiowego z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Połączenie Spółek DGT i Radiosys

Niniejszą informacją zgodnie z art. 500  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), zawiadamiamy o planowanym połączeniu  spółki DGT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”) ze spółką RADIOSYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH  poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Plan połączenia spółek stanowi załącznik do niniejszej informacji i dodatkowo jest dostępny w siedzibie zarządu obu łączących się spółek.

Dokument do pobrania

Zarząd

radio man

Realizacje

Port Lotniczy Łódż im. Władysława Reymonta Sp.z o.o.
Dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanego systemu wewnętrznej łączności trankingowej DAMM TetraFlex®
LS Airport Services S.A.
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu łączności DAMM TetraFlex® w wersji wewnętrznej.
Synthos S.A.
Dostawa, instalacja i uruchomienie cyfrowego systemu łączności TETRA opartego na stacjach SOLO systemu eXTRAS produkcji Sepura. W ramach systemu dostarczono terminale radiowe w wykonaniu iskrobezpiecznym.
Port Lotniczy Olsztyn Mazury
Kompleksowy projekt systemu łączności wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem systemu DAMM TetraFlex® w wykonaniu zewnętrznym. Dostawa specjalistycznych akcesoriów i noszonych oraz mobilnych terminali TETRA, w tym urządzeń iskrobezpiecznych. Wykonanie instalacji antenowej oraz radiowego systemu kontroli ruchu lotniczego firmy JOTRON.
Gdynia Container Terminal S.A.
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu DAMM TetraFlex® w wykonaniu zewnętrznym wraz z terminalami standardu TETRA.

Partnerzy

Klucz do naszego sukcesu
 • damm
 • dgt
 • icom
 • kirisun

RadioSys Sp. z o.o.

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
NIP: 957-104-40-24

Dane kontaktowe

+ 48 58 692 45 32
+ 48 58 683 29 25
radiosys@radiosys.pl