Przedsiębiorstwo RadioSys Sp. z o.o., działające do końca 2015 roku pod nazwą SRS Polska, zostało utworzone w 2010 roku, jako część międzynarodowej organizacji zwanej VHF Group. Grupa skupiała firmy z branży radiokomunikacyjnej działające w państwach nadbałtyckich m.in. w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii i Polsce.

W roku 2015 RadioSys zostało włączone do struktur grupy kapitałowej polskiego przedsiębiorstwa DGT, krajowego lidera rynku IT. Firma początkowo specjalizowała się w profesjonalnych systemach łączności standardu TETRA, wprowadzając na polski rynek urządzenia brytyjskiej firmy Sepura i duńskiego producenta infrastruktury DAMM.

Obecnie RadioSys oferuje kompletne rozwiązania z dziedziny nowoczesnej radiokomunikacji i teleinformatyki.

Firma jest partnerem japońskiego producenta ICOM.

Najnowszym produktem w ofercie są radiotelefony, stacje bazowe i przekaźnikowe chińskiego producenta Kirisun. RadioSys jest wyłącznym dystrybutorem produktów Kirisun w Polsce.

RadioSys oferuje rozwiązania radiokomunikacyjne i teleinformatyczne dla potrzeb sektora publicznego, energetyki, przemysłu, transportu i innych odbiorców. Jest integratorem systemów teleinformatycznych, dysponującym doświadczeniem we wdrażaniu systemów w różnorodnych środowiskach, dla różnych klientów. Tworzy i dostosowuje produkty i oprogramowanie tak, by odpowiadały wymaganiom klientów w różnych segmentach rynku, oferując kompletne rozwiązania z dziedziny nowoczesnej radiokomunikacji i teleinformatyki.

Firma ściśle współpracuje z wieloma firmami rynku radiokomunikacyjnego, teleinformatycznego oraz z branży oprogramowania, dostarczającymi produkty i know-how dla potrzeb rozwiązań oferowanych dla naszych klientów.

Firma posiada Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, jak również Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

RadioSys Sp. z o.o.

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
NIP: 957-104-40-24

Dane kontaktowe

+ 48 58 692 45 32
+ 48 58 683 29 25
radiosys@radiosys.pl